تبلیغات
مؤسسة المعلم - توهم زبان و تجدد
 
مؤسسة المعلم
معا نتحدّی المستحیل
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : ناصر جابری
نویسندگان
نظرسنجی
فی أی قسم أو جزء من مسابقة فرسان الشعر 3 ترى إشكالیة أو نقدا واردا ؟

پنجشنبه 14 مرداد 1389 :: نویسنده : ناصر جابری

پرسش از فرهنگ (7): زبان چه نقشی در نوسازی فرهنگی دارد؟

ناصر فکوهی

resized-239508.jpg
توهم زبان و تجدد

زبان انسانی، شگفت انگیز ترین و شاید بدون اغراق بتوان گفت ارزشمند ترین ابداع فرهنگی انسان در طول  حیات 4 میلیون ساله این گونه بوده است.
زمانی که در نیمه قرن بیستم کلود لوی استروس، در کتاب «انسان شناسی ساختاری» خود دست به تجلیلی شاید  بیش از اندازه مبالغه آمیز از زبان می زد

و در این  سخن بی تردید، تاثیر روابط نزدیکش با رومن یاکوبسن در دوران جنگ جهانی دوم در آمریکا، مشاهده می شد؛ اطلاعات موجود درباره پدیده زبان ، حتی در نزد زبان شناسان و حتی در خود حلقه وین و صورت گرایان روس که یاکوبسن از نمایندگان آنها بود، به یک صدم اطلاعات امروزین ما نیز نمی رسید با این وجود در همان زمان،  استروس نمی توانست، تحسین و حیرت خود را درباره این پدیده بی مانند که امکاناتی غیر قابل تصور به انسان می دهد، پنهان کند. تقریبا در همین سال ها بود، که در حوزه ای کاملا متفاوت، جرج اورول، کتاب معروف خود «1984» را نوشت که به اذعان تقریبا اکثریت  متخصصان سیاست و جامعه شناسی سیاسی، و برغم قالب  خیالین و داستانی خود،  از مهم ترین کتب سیاسی تاریخ بشر به حساب می آید. اورول نیز در این کتاب، اساس هژمونی غالب در  دنیایی آتی را که جهانی نفرت انگیز و غیر قابل تصور  از جنگ و کینه و له شدن شخصیت آدم ها زیر پای یک حزب واحد بود و او مدلش را از شوروی آن زمان گرفته بود، زبان می دانست. در این دنیای وحشتناک اورولی ، حزب حاکم با ساختن زبانی جدید و تقلیل یافته که دائما بر خلاف تمام زبان های جهان، به جای آنکه تعداد کلماتش اضافه شود، کاهش می یافت، بر آن بود که گذشته و حال و آینده انسان ها را کنترل و از آنها موجوداتی بسازد که اصولا قدرت به مخالف اندیشی نداشته باشند. بی شک، اورول که در آن زمان درباره چنین جهانی اغراق می کرد  در ذهن خود  تصور نمی کرد که کمتر از نیم قرن بعد از آنکه او  این کتاب را می نویسد،  انسانیت واقعا به چنان نقطه ای برسد و یا با آن نزدیک شود.
بحث ما درباره  تجدد یا نوسازی فرهنگی نیز دقیقا به همین  مسئله ذاتی زبان باز می گردد: در زبان قدرتی افسون آمیز وجود دارد که به کنشگر اجتماعی امکان می دهد، تا بی نهایت ساختارهای ذهنی خود را در ترکیب هایی از واقعیت و خیال به گفتمان های به ظاهر منسجم و قابل قبول برای خود او و یا دیگران تبدیل کند. گوبلز، وزیر معروف تبلیغات هیتلر می گفت: «دروغ هر اندازه بزرگ تر باشد، راحت تر پذیرفته می شود» و در این سخن، واقعیتی را بیان می کرد: اینکه ساختارهای زبانی می توانند با قدرت نهفته در خود هر چیزی را باور پذیر کنند و در جای واقعیت بنشانند.
آنچه در اغلب قریب به اتفاق کشورهای موسوم به در حال توسعه که پیشتر و گاه هنوز امروز به آنها  کشورهای جهان سوم نیز می گویند، صادق است و حاصل گذار آنها از فرایندهای استعماری، پسا استعماری، جنبش های آزادیبخش، تشکیل دولت های ملی و ... به حساب می آید، آن است که گذار این پهنه های سرزمینی که همگی بدل به «کشور»(باز هم یک  واژه دیگر در قالبی زبانی) شدند، عمدتا گذاری «زبانی» و در مرحله دوم «ابزاری» (در معنای فناورانه واژه) بود و نه گذاری معنایی و مفهومی. آنچه در ابتدای این قرن در کشوری همچون کشور ما «تجدد» نامیده می شد، بیش از هر چیز حاصل، انتقال تجربه زبانی کسانی (دانشجویان و نخبگان) ی بود که پس از سال های  تحصیل در کشورهای اروپایی، زبان «فرنگ» را با خود به ارمغان آوردند. و هر چند این زبان  در گروهی از فرایندها ، از جمله در ابتدای قرن بیستم و از خلال شکل گیری نهادهای دولت ملی و زیر بناهای فیزیکی، اداری، مالی و اقتصادی و غیره آن به  واقعیتی مادی نیز  تبدیل شد، اما در اصل واساس خود نتوانست، به سطح معنایی و به شکلی پایدار در کنشگران اجتماعی  درونی شود.
هم از این رو، «تجدد» یا «مدرنیته» ایرانی، از آن روز تا امروز بیشتر، در سطح گفتمان ها و زبان تعریف شد و می شود و امروز شاید برای نخستین بار جامعه ایرانی  به دلیل گذارش در طول بیش از چهار دهه، در حال ساختن یک جامعه مدنی قدرتمند است که فراتر از زبان، مدرنیته( یعنی در زمان حال و در مکان حال بودن) را نه به مثابه یک تجربه زبانی، بلکه به مثابه یک تجربه واقعی زیست می کند. این به خودی خود امری مثبت است اما باید  متوجه خطات آن نیز بود. ما در مدت زمانی نسبتا کوتاه به دلا تجدد را در مفهوم یک امر زبان شناختی و شناختی  به  مفهومی مادیت یافته و قابل تجربه زیسته تبدیل کرده ایم، با وجود این،  گره و مشکل کار نیز دقیقا در همین امر است. زیرا هر چند زبان به دلیل  ذهنی بودن ذاتی اش  امکان می دهد که کنشگر هر کجا در تحقق یافتن آرزوهایش با مشکلی روبرو شد، روی به رومانتیسم و عالم خیال و اتوپیا بیاورد و آنچه را نمی تواند در واقعیت مادی بسازد در خیال بنا کند، شعر بگوید ، داستان بنویسد، و یا صرفا با نگارش مقالات و  خالی کردن خود در «شعارها» و تحسین و تمجید ها یا لعن و نفرین ها، تا حدی آرام بگیرد و رضایت بیابد، در جهان واقعی چنین نیست. به عبارت دیگر در جهان فیزیکی، عدم امکان یافتن تغییر موقعیت های فرهنگی به یافتن ظرف های زمانی/مکانی قابل  بیان و تجربه مادی، بسیار سریع تر از آنچه بتوان تصور کرد ساختارهای تنش را به وجود آورده و آنها را به سوی بحرانی شدن بیش از پیش  می راند. این روند ممکن است البته اشکالی کاملا پیچیده داشته باشد یعنی یا قالب نوعی انفعال و بی حرکتی مطلق را به خوند بگیرد که در حقیقت در آن حالت، جامعه در حال ذخیره انرژی منفی خفته  است که هر آن می تواند به یک انرژی آنومیک و مخرب تبدیل شود و یا برعکس،  این تنش می تواند از ابتدا شکل  فعال داشته و به سرعت شکل یک شورش عمومی را به خود بگیرد. که هر دو حالت بسیار خطرناک هستند.
موقعیت آرمانی یا تقریبا آرمانی برای هر سیستم اجتماعی آن است که ساختارهای زبانی آن با ساختارهای واقعی و امکان پذیر آن در جهان فیزیکی انطباقی نسبی داشته باشند. البته این امر به دلیل وقوع انقلاب اطلاعاتی و به راه افتاده آنچه جامعه شناس آمریکایی، آپادورای «جریان» ها می نامد، هر روز مشکل تر می شود زیرا کنشگران به زحمت می توانند و اغلب حتی نمی توانند  «تصویر چیزها» را از «خود چیزها» جدا کنند،  و «مشاهده بازنمودها» تقریبا همان اندازه بر واقعیت سیستم ها تاثیر گذاری می کند که «مشاهده خود چیزها» .
در طول بیش از صد سال،  مدرنیته ما، مدرنیته ای عمدتا زبان شناختی بوده است که البته به نوعی نیز این تجربه مفید بوده زیرا زبان تنها  ظرفی است که امکان می داده است که درباره مفهومی اندیشه شود. امروز این مدرنیته هر چه بیشتر در حال تبدیل شدن به واقعیتی اجتماعی است که دیگر صرفا در چارچوب های زبانی نمی گنجد. و از سوی دیگر باید متوجه این امر بود که زبان نمی تواند آلترناتیو یا بدیلی برای محدودیت های مادی واقعی د بر سر راه این تحقق باشد و فشار وارد آوردن از هر سو، یعنی چه در جهت موافق و چه در جهت مخالف این  تبدیل موقعیت، می تواند در بهترین حال  به یک  ناکارایی ایدئولوژیک و در بدیترین حالت به یک آنومی عمومی و مخرب  بیانجامد.   

نوع مطلب : مقالات و وجهات نظر عامة، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط : سایت انسانشناسی و فرهنگ،
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 07:58 ق.ظ
You actually make it seem so easy with your presentation but
I find this topic to be actually something which I think I would never understand.
It seems too complex and very broad for me. I am looking
forward for your next post, I will try to get the hang of it!
شنبه 7 مرداد 1396 01:28 ق.ظ
I really like it whenever people get together and share opinions.
Great blog, stick with it!
جمعه 6 مرداد 1396 06:15 ب.ظ
Thanks a lot for sharing this with all people you actually know what you are speaking approximately!
Bookmarked. Kindly additionally visit my site =).
We could have a link change agreement between us
شنبه 31 تیر 1396 05:00 ب.ظ
What's up mates, how is the whole thing, and what you would like to say on the topic of this piece of writing, in my view its truly amazing in support of
me.
دوشنبه 12 تیر 1396 11:58 ب.ظ
Hmm is anyone else having problems with the pictures on this
blog loading? I'm trying to figure out if its a problem on my end or if
it's the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.
یکشنبه 21 خرداد 1396 11:01 ق.ظ
Amazing! Its really awesome post, I have got much clear idea about from this piece of writing.
پنجشنبه 18 خرداد 1396 09:24 ب.ظ
Awesome blog! Do you have any tips and hints for aspiring
writers? I'm planning to start my own blog soon but I'm
a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like Wordpress or go
for a paid option? There are so many options out there that I'm completely
confused .. Any ideas? Cheers!
چهارشنبه 3 خرداد 1396 12:49 ق.ظ
Thanks for sharing your thoughts on توهم. Regards
سه شنبه 2 خرداد 1396 12:36 ق.ظ
You are so awesome! I do not think I have read
a single thing like this before. So wonderful to discover somebody with some original thoughts on this subject matter.
Really.. thank you for starting this up. This site is one thing that's needed on the web, someone with a
little originality!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:17 ق.ظ
I'm impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that's both equally educative and amusing, and let me tell you, you've hit the nail on the head.
The issue is something not enough people are speaking intelligently about.
I'm very happy that I stumbled across this in my hunt for something relating to this.
سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 01:17 ق.ظ
I was able to find good info from your blog posts.
چهارشنبه 30 فروردین 1396 07:40 ق.ظ
This info is invaluable. Where can I find out more?
سه شنبه 29 فروردین 1396 07:44 ق.ظ
Hello, Neat post. There's an issue along with your web site
in internet explorer, might check this? IE still is the marketplace chief and a huge component to other folks will omit your excellent writing
because of this problem.
دوشنبه 28 فروردین 1396 02:03 ق.ظ
Right now it seems like Wordpress is the preferred blogging platform out there right now.
(from what I've read) Is that what you're using on your blog?
دوشنبه 21 فروردین 1396 03:48 ق.ظ
Woah! I'm really digging the template/theme of this blog.
It's simple, yet effective. A lot of times it's tough to get that "perfect balance" between usability and appearance.

I must say you have done a excellent job with this.
Additionally, the blog loads extremely fast for me on Firefox.
Superb Blog!
یکشنبه 13 فروردین 1396 03:47 ق.ظ
What's Going down i'm new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively helpful and it has aided me out loads.
I hope to contribute & help different users like its aided me.
Good job.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :